Dokumendid

Majutus


VIIMSI VALLAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Viimsi                                                                                      26.06.2018 nr 375

 

 

Viimsi valla haridusasutuste üüri ja teenuste hindade kehtestamine

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja „Viimsi valla põhimääruse“ § 138 lõike 4:

 

 1. Kinnitada MLA Viimsi Lasteaiad üürihinnad vastavalt käesoleva korralduse lisale 1.

 2. Kinnitada Viimsi Kooli üüri- ja teenuste hinnad vastavalt käesoleva korralduse lisale 2.

 3. Kinnitada Randvere Kooli üüri- ja teenuste hinnad vastavalt käesoleva korralduse lisale 3.

 4. Kinnitada Haabneeeme Kooli üüri- ja teenuste hinnad vastavalt käesoleva korralduse lisale 4.

 5. Kinnitada Püünsi Kooli üüri- ja teenuste hinnad vastavalt käeoleva korralduse lisale 5.

 6. Kinnitada Prangli Põhikooli üüri- ja teenuste hinnad vastavalt käeoleva korralduse lisale 6.

 7. Viimsi valla haridusasutuse direktoril on õigus teha soodustusi kuni 25% käesolevas korralduses kehtestatud hindadest.

 8. Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega teha soodustusi käesoleva korraldusega kehtestatud hinnakirjast.

 9. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 23.09.2014 korraldus nr 1227 „Viimsi valla haridusasutuste üüri ja teenuste hindade kehtestamine“.

 10. Korraldus jõustub 1. septembril 2018. a. 

 11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                          /allkirjastatud digitaalselt/

Siim Kallas                                                                                  Kristi Tomingas

vallavanem                                                                                  vallasekretär

 

Lisa 1

     26.06.2018 korraldusele nr 375

 

MLA Viimsi Lasteaiad üürihinnad

 

Karulaugu maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

20 €

 80 €

Kunstituba

10 € 

30 €

 

Päikeseratta maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Tantsusaal

 10 €

  35 €

Spordisaal

 10 €

  35 €

Kunstituba

10 €

30 €

 

Pargi maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

 12 €

  40 €

  

Laanelinnu maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

 12 €

  35 €

Kunstituba

 10 €

  30 €

 

Randvere maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

 12 €

  40 €

Kunstituba

 10 €

  35 €

 

Leppneeme maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

10 €

  35 €

 

Uus-Pärtle maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

12 €

  35 €

Kunstituba

10 €

30 €

 

Lisa 1

 

MLA Viimsi Lasteaiad üürihinnad Viimsi valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele

 

Karulaugu maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

10 €

 40 €

Kunstituba

5 €

10 €

 

Päikeseratta maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Tantsusaal

 5 €

  15 €

Spordisaal

 5 €

  15 €

Kunstituba

5 €

10 €

 

Pargi maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

 5 €

  15 €

  

Laanelinnu maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

 5 €

  15 €

Kunstituba

 3 €

  10 €

 

Randvere maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

 5 €

  15 €

Kunstituba

 3 €

  10 €

 

Leppneeme maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

5 €

  15 €

 

Uus-Pärtle maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

5 €

  15 €

Kunstituba

5 €

10 €

 

Lisa 2

 

Viimsi Kooli üüri- ja teenuste hinnad

 

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Aula või aatrium*

90 €

350 €

Aula ja aatrium*

110 €

400 €

Õppeklass (sisaldab projektori kasutust)

35 €

105 €

Ateljee

42 €

125 €

Õppeköök 

48 €

145 €

Käsitööklass

48 €

145 €

Arvutiklass (36 kohta)

100 €

300 €

 

Viimsi Kooli üüri- ja teenuste hinnad Viimsi valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Aula või aatrium*

14 €

45 € 

Aula ja aatrium*

17 €

55 €

Õppeklass (sisaldab projektori kasutust)

8 €

24 €

Ateljee

8 €

24 €

Õppeköök 

8 €

24 €

Käsitööklass

8 €

24 €

Arvutiklass (36 kohta)

10 €

30 €

 

Viimsi Keskkooli  teenuste hinnad 

Teenus

Hind

Helitehniku teenus

24 € tund

Arvutispetsialisti teenus

20 € tund

Valgustehniku teenus

24 € tund

Koolipoolse esindaja teenus

20 € tund

Ööbimine klassiruumis (1 inimene)

3 € öö

 

Märkused

* Aatriumi üürihinna sisse ei kuulu kooli köögi kasutamine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 3

    

 

Randvere Kooli üüri- ja teenuste hinnad

 

Randvere Kooli üüri ja sülearvutite rendihinnad 

Ruum/vahend

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Aula (sh helitehnika kasutamine kohapeal)

50 €

150 €

Söökla

30 €

90 €

Õppeklass ilma projektorita

15 €

40 €

Õppeklass projektoriga

20 €

50 €

Õppeköök ja käsitööklass

25 €

75 €

Töökoda

40 €

120 €

Treeningruum

12 €

35 €

Sülearvuti (21 tükki)

5 € tk

15 € tk

 

Randvere Kooli üüri ja sülearvutite rendi hinnad valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele

Ruum/vahend

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Aula (sh helitehnika kasutamine kohapeal)

12 €

40 €

Söökla

9 €

27 €

Õppeklass ilma projektorita

3 €

10 €

Õppeklass projektoriga

5 €

15 €

Õppeköök ja käsitööklass

5 €

15 €

Töökoda

5 €

15 €

Treeningruum

5 €

15 €

 

Randvere Kooli helitehnika majast välja rentimise hinnad

Vahend

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Videoprojektor

 

10 €

Videoprojektor koos alusega

 

20 €

Kõlarid (ülemised kastid) RCF NX M12-A 750W

 

20 € tk

Kõlarid (subwoofer) RCF SUB 8003 -AS 18" 1000W

 

30 € tk

Monitorkõlar RCF NX10 SMA 400W

 

13 €

Raadiomikrofoni Koplekt Audio-Technica

ATW-3141b

 

15 € tk

Mikserpult  Allen & Heath ZED16FX

 

15 € tk

CD mängija Numark 103USB

 

10 € tk

 

 

 

 

 

 

 

Randvere Kooli helitehnika Viimsi valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele majast välja rentimise hinnad

Vahend

Tunnihind

Päevahind

(üle 4 tunni)

Videoprojektor

 

5 €

Videoprojektor koos alusega

 

10 €

Kõlarid (ülemised kastid) RCF NX M12-A 750W

 

10 € tk

Kõlarid (subwoofer) RCF SUB 8003 -AS 18" 1000W

 

10 € tk

Monitorkõlar RCF NX10 SMA 400W

 

5 €

Raadiomikrofoni Koplekt Audio-Technica

ATW-3141b

 

5 € tk

Mikserpult  Allen & Heath ZED16FX

 

5 €

CD mängija Numark 103USB

 

10 €

 

Randvere Kooli teenuste hinnad 

Teenus

Hind 

Helitehnik

15 € tund

Arvutispetsialist

20 € tund

Kooli esindaja teenus

20 € tund

Ööbimine klassiruumis (1 inimene)

2 € öö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haabneeme Kooli üüri- ja teenuste hinnad

 

Ruum/vahend

Tunnihind

Päevahind

(üle 4 tunni)

Õppeklass

35 € 

105 €

Aula

75 €

250 €

Aula ja söökla

90 €

300 €

Avatud õpperuum (juurdeehituse III korrus)

50 €

150 €

 

Haabneeme Kooli üürihinnad Viimsi valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele

Ruum/vahend

Tunnihind

Päevahind

(üle 4 tunni)

Õppeklass

8 €

24 €

Aula

15 €

50 €

Aula ja söökla

18 €

60 €

Avatud õpperuum (juurdeehituse III korrus)

12 €

35 €

 

Haabneeme Kooli teenuste hinnad

Teenus

Hind 

Helitehnik

20 € tund

Koolipoolse esindaja teenus

20 € tund

Ööbimine klassiruumis (1 inimene)

3 € öö

 

 

Püünsi Kooli üürihinnad

 

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Õppeklass

12 €

45 €

Aula

20 €

60 €

Söökla

15 €

50 €

 

Püünsi Kooli üürihinnad Viimsi valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Õppeklass

5 €

15 €

Aula

8 €

30 €

Söökla

7 €

25 €

 

Püünsi Kooli teenuste hinnad

Teenus

Hind 

Koolipoolse esindaja teenus

20 € tund

Ööbimine klassiruumis (1 inimene)

2 € öö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 6

Viimsi Vallavalitsuse

26.06.2018 korraldusele nr 375

 

Prangli Põhikooli üürihinnad

 

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Õppeklass

10 €

30 €

 

Prangli Põhikooli üürihinnad Viimsi valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Õppeklass

5 €

15 €

 

Prangli Põhikooli teenuste hinnad

Teenus

Hind 

Koolipoolse esindaja teenus

15 € tund

Ööbimine klassiruumis (1 täiskasvanu)

6 € öö

Ööbimine klassiruumis (1 õpilane)

3 € öö

 

VIIMSI VALLAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Viimsi                                                                                      26.06.2018 nr 375

 

 

Viimsi valla haridusasutuste üüri ja teenuste hindade kehtestamine

 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3 ja „Viimsi valla põhimääruse“ § 138 lõike 4:

 

 1. Kinnitada MLA Viimsi Lasteaiad üürihinnad vastavalt käesoleva korralduse lisale 1.

 2. Kinnitada Viimsi Kooli üüri- ja teenuste hinnad vastavalt käesoleva korralduse lisale 2.

 3. Kinnitada Randvere Kooli üüri- ja teenuste hinnad vastavalt käesoleva korralduse lisale 3.

 4. Kinnitada Haabneeeme Kooli üüri- ja teenuste hinnad vastavalt käesoleva korralduse lisale 4.

 5. Kinnitada Püünsi Kooli üüri- ja teenuste hinnad vastavalt käeoleva korralduse lisale 5.

 6. Kinnitada Prangli Põhikooli üüri- ja teenuste hinnad vastavalt käeoleva korralduse lisale 6.

 7. Viimsi valla haridusasutuse direktoril on õigus teha soodustusi kuni 25% käesolevas korralduses kehtestatud hindadest.

 8. Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega teha soodustusi käesoleva korraldusega kehtestatud hinnakirjast.

 9. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 23.09.2014 korraldus nr 1227 „Viimsi valla haridusasutuste üüri ja teenuste hindade kehtestamine“.

 10. Korraldus jõustub 1. septembril 2018. a. 

 11. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                          /allkirjastatud digitaalselt/

Siim Kallas                                                                                  Kristi Tomingas

vallavanem                                                                                  vallasekretär

 

Lisa 1

     26.06.2018 korraldusele nr 375

 

MLA Viimsi Lasteaiad üürihinnad

 

Karulaugu maja üürihinnad

 

Päikeseratta maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Tantsusaal

 10 €

  35 €

Spordisaal

 10 €

  35 €

Kunstituba

10 €

30 €

 

Pargi maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

 12 €

  40 €

  

Laanelinnu maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

 12 €

  35 €

Kunstituba

 10 €

  30 €

 

Randvere maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

 12 €

  40 €

Kunstituba

 10 €

  35 €

 

Leppneeme maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

10 €

  35 €

 

Uus-Pärtle maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

12 €

  35 €

Kunstituba

10 €

30 €

 

Lisa 1

 

MLA Viimsi Lasteaiad üürihinnad Viimsi valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele

 

Karulaugu maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

10 €

 40 €

Kunstituba

5 €

10 €

 

Päikeseratta maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Tantsusaal

 5 €

  15 €

Spordisaal

 5 €

  15 €

Kunstituba

5 €

10 €

 

Pargi maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

 5 €

  15 €

  

Laanelinnu maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

 5 €

  15 €

Kunstituba

 3 €

  10 €

 

Randvere maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

 5 €

  15 €

Kunstituba

 3 €

  10 €

 

Leppneeme maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

5 €

  15 €

 

Uus-Pärtle maja üürihinnad

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

5 €

  15 €

Kunstituba

5 €

10 €

 

Lisa 2

 

Viimsi Kooli üüri- ja teenuste hinnad

 

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Aula või aatrium*

90 €

350 €

Aula ja aatrium*

110 €

400 €

Õppeklass (sisaldab projektori kasutust)

35 €

105 €

Ateljee

42 €

125 €

Õppeköök 

48 €

145 €

Käsitööklass

48 €

145 €

Arvutiklass (36 kohta)

100 €

300 €

 

Viimsi Kooli üüri- ja teenuste hinnad Viimsi valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Aula või aatrium*

14 €

45 € 

Aula ja aatrium*

17 €

55 €

Õppeklass (sisaldab projektori kasutust)

8 €

24 €

Ateljee

8 €

24 €

Õppeköök 

8 €

24 €

Käsitööklass

8 €

24 €

Arvutiklass (36 kohta)

10 €

30 €

 

Viimsi Keskkooli  teenuste hinnad 

Teenus

Hind

Helitehniku teenus

24 € tund

Arvutispetsialisti teenus

20 € tund

Valgustehniku teenus

24 € tund

Koolipoolse esindaja teenus

20 € tund

Ööbimine klassiruumis (1 inimene)

3 € öö

 

Märkused

* Aatriumi üürihinna sisse ei kuulu kooli köögi kasutamine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 3

    

 

Randvere Kooli üüri- ja teenuste hinnad

 

Randvere Kooli üüri ja sülearvutite rendihinnad 

Ruum/vahend

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Aula (sh helitehnika kasutamine kohapeal)

50 €

150 €

Söökla

30 €

90 €

Õppeklass ilma projektorita

15 €

40 €

Õppeklass projektoriga

20 €

50 €

Õppeköök ja käsitööklass

25 €

75 €

Töökoda

40 €

120 €

Treeningruum

12 €

35 €

Sülearvuti (21 tükki)

5 € tk

15 € tk

 

Randvere Kooli üüri ja sülearvutite rendi hinnad valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele

Ruum/vahend

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Aula (sh helitehnika kasutamine kohapeal)

12 €

40 €

Söökla

9 €

27 €

Õppeklass ilma projektorita

3 €

10 €

Õppeklass projektoriga

5 €

15 €

Õppeköök ja käsitööklass

5 €

15 €

Töökoda

5 €

15 €

Treeningruum

5 €

15 €

 

Randvere Kooli helitehnika majast välja rentimise hinnad

Vahend

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Videoprojektor

 

10 €

Videoprojektor koos alusega

 

20 €

Kõlarid (ülemised kastid) RCF NX M12-A 750W

 

20 € tk

Kõlarid (subwoofer) RCF SUB 8003 -AS 18" 1000W

 

30 € tk

Monitorkõlar RCF NX10 SMA 400W

 

13 €

Raadiomikrofoni Koplekt Audio-Technica

ATW-3141b

 

15 € tk

Mikserpult  Allen & Heath ZED16FX

 

15 € tk

CD mängija Numark 103USB

 

10 € tk

 

 

 

 

 

 

 

Randvere Kooli helitehnika Viimsi valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele majast välja rentimise hinnad

Vahend

Tunnihind

Päevahind

(üle 4 tunni)

Videoprojektor

 

5 €

Videoprojektor koos alusega

 

10 €

Kõlarid (ülemised kastid) RCF NX M12-A 750W

 

10 € tk

Kõlarid (subwoofer) RCF SUB 8003 -AS 18" 1000W

 

10 € tk

Monitorkõlar RCF NX10 SMA 400W

 

5 €

Raadiomikrofoni Koplekt Audio-Technica

ATW-3141b

 

5 € tk

Mikserpult  Allen & Heath ZED16FX

 

5 €

CD mängija Numark 103USB

 

10 €

 

Randvere Kooli teenuste hinnad 

Teenus

Hind 

Helitehnik

15 € tund

Arvutispetsialist

20 € tund

Kooli esindaja teenus

20 € tund

Ööbimine klassiruumis (1 inimene)

2 € öö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haabneeme Kooli üüri- ja teenuste hinnad

 

Ruum/vahend

Tunnihind

Päevahind

(üle 4 tunni)

Õppeklass

35 € 

105 €

Aula

75 €

250 €

Aula ja söökla

90 €

300 €

Avatud õpperuum (juurdeehituse III korrus)

50 €

150 €

 

Haabneeme Kooli üürihinnad Viimsi valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele

Ruum/vahend

Tunnihind

Päevahind

(üle 4 tunni)

Õppeklass

8 €

24 €

Aula

15 €

50 €

Aula ja söökla

18 €

60 €

Avatud õpperuum (juurdeehituse III korrus)

12 €

35 €

 

Haabneeme Kooli teenuste hinnad

Teenus

Hind 

Helitehnik

20 € tund

Koolipoolse esindaja teenus

20 € tund

Ööbimine klassiruumis (1 inimene)

3 € öö

 

 

Püünsi Kooli üürihinnad

 

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Õppeklass

12 €

45 €

Aula

20 €

60 €

Söökla

15 €

50 €

 

Püünsi Kooli üürihinnad Viimsi valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Õppeklass

5 €

15 €

Aula

8 €

30 €

Söökla

7 €

25 €

 

Püünsi Kooli teenuste hinnad

Teenus

Hind 

Koolipoolse esindaja teenus

20 € tund

Ööbimine klassiruumis (1 inimene)

2 € öö

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa 6

Viimsi Vallavalitsuse

26.06.2018 korraldusele nr 375

 

Prangli Põhikooli üürihinnad

 

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Õppeklass

10 €

30 €

 

Prangli Põhikooli üürihinnad Viimsi valla territooriumil tegutsevatele asutustele ja organisatsioonidele

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Õppeklass

5 €

15 €

 

Prangli Põhikooli teenuste hinnad

Teenus

Hind 

Koolipoolse esindaja teenus

15 € tund

Ööbimine klassiruumis (1 täiskasvanu)

6 € öö

Ööbimine klassiruumis (1 õpilane)

3 € öö

 

Ruum

Tunnihind

Päevahind 

(üle 4 tunni)

Saal

20 €

 80 €

Kunstituba

10 € 

30 €