Koolipere

Hoolekogu


Käde Laanearu lastevanemate esindaja
Marika Lindholm lastevanemate esindaja
Siiri Piirisaar kooli õpetajate esindaja (asendusliige Maime Lindholm)
Kaido Lembinen vilistlaste esindaja
Marju Aolaid Viimsi Vallavalitsuse esindaja (asendusliige Maiu Plumer)
Jaanus Koni Viimsi vallavolikogu esindaja
Käde Laanearu lastevanemate esindaja
Marika Lindholm lastevanemate esindaja
Siiri Piirisaar kooli õpetajate esindaja (asendusliige Maime Lindholm)
Kaido Lembinen vilistlaste esindaja
Marju Aolaid Viimsi Vallavalitsuse esindaja (asendusliige Maiu Plumer)
Jaanus Koni Viimsi vallavolikogu esindaja