Arhiiv
Otsi
No tags yet.
Jälgi
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Valikained

Teised kultuurid

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Valikained

Informaatika

 

Prangli Põhikoolis on õpilastel III kooliastmes võimalus valida ühe valikainena informaatika, et avardada õpilaste maailmapilti infotehnoloogia alaste pädevuste arendamise kaudu. Informaatika kui eraldi õppeaine põhieesmärgiks on tagada riiklikus õppekavas määratud infotehnoloogia-alaste pädevuste kujunemine.

Koduloo uurimine

 

Prangli Põhikoolis on õpilastel III kooliastmes võimalus valida ühe valikainena koduloo uurimine.Lisatunnid on pühendatud Prangli saare ajalooga seotud teemadele ja tegevustele. Prangli saare ajalooga põhjalikumalt tutvumine aitab kaasa õpilaste väärtuspädevuse kujunemisele tähtsustades õpilast ümbritsevat keskkonda ja kultuuri. Koduloo uurimisega tegelemine loob võimaluse enam väärtustada ning toetada Prangli saare traditsioonide järjepidevust ja kogukonna eripära.Prangli Põhikool peab väga oluliseks paikkonna rahvuskultuuri järjepidevuse toetamist, kuna Prangli on Soome lahe ainus säilinud püsiasustusega saar.