Kodukord

Prangli Põhikooli kodukord põhineb vastastikusel austusel ja üldtunnustatud viisaka käitumise normidel ning õpilase käitumishinne on otseselt seotud kooli kodukorra täitmisega.

Prangli Põhikooli õpilane:

 • esindab ennast ja oma kooli väärikalt;

 •  suhtub õpikohustustesse vastutustundega, osaleb tundides aktiivselt ning õpib vastavalt võimetele;

 •  on kohusetundlik ning peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest;

 •  ei hiline tundidesse ega puudu põhjuseta;

 •  kasutab tunnis ainult õppetööks vajalikke vahendeid ning lülitab mobiiltelefoni ning muud auditiivsed ja visuaalsed tehnilised vahendid välja enne tunni algust;

 •  peab meeles, et kooli esindamine olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel on iga õpilase jaoks privileeg;

 •  märkab ja tunnustab koolipere liikmete saavutusi, on toetav ja abivalmis kaaslane;

 •  osaleb aktiivselt koolielus;

 •  riietub korrektselt ja sobivalt, pidulikel üritustel (aktused, eksamid jne) kannab kohast riietust;

 •  suhtub heaperemehelikult kooli poolt antavatesse õppevahenditesse, koolihoonesse ja selle ümbrusesse;

 •  käitub terviseteadlikult, ei kasuta joovastavaid, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid ning  e-sigarette;

 • järgib ohutusnõudeid.

Kõigi probleemide ja  ettepanekutega on õpilasel õigus ja võimalus pöörduda  koheselt klassijuhataja, aineõpetaja ja/või kooli direktori poole.

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Arhiiv
Please reload

Otsi

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Jälgi
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

© 2019 Prangli Põhikool

pranglipk@hot.ee      (+372) 6540926

 • w-facebook
 • Twitter Clean
 • w-googleplus
 • w-youtube