Kodukord

Prangli Põhikooli kodukord põhineb vastastikusel austusel ja üldtunnustatud viisaka käitumise normidel ning õpilase käitumishinne on otseselt seotud kooli kodukorra täitmisega.

Prangli Põhikooli õpilane:

 • esindab ennast ja oma kooli väärikalt;

 •  suhtub õpikohustustesse vastutustundega, osaleb tundides aktiivselt ning õpib vastavalt võimetele;

 •  on kohusetundlik ning peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest;

 •  ei hiline tundidesse ega puudu põhjuseta;

 •  kasutab tunnis ainult õppetööks vajalikke vahendeid ning lülitab mobiiltelefoni ning muud auditiivsed ja visuaalsed tehnilised vahendid välja enne tunni algust;

 •  peab meeles, et kooli esindamine olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel on iga õpilase jaoks privileeg;

 •  märkab ja tunnustab koolipere liikmete saavutusi, on toetav ja abivalmis kaaslane;

 •  osaleb aktiivselt koolielus;

 •  riietub korrektselt ja sobivalt, pidulikel üritustel (aktused, eksamid jne) kannab kohast riietust;

 •  suhtub heaperemehelikult kooli poolt antavatesse õppevahenditesse, koolihoonesse ja selle ümbrusesse;

 •  käitub terviseteadlikult, ei kasuta joovastavaid, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid ning  e-sigarette;

 • järgib ohutusnõudeid.

Kõigi probleemide ja  ettepanekutega on õpilasel õigus ja võimalus pöörduda  koheselt klassijuhataja, aineõpetaja ja/või kooli direktori poole.

Arhiiv
Otsi
No tags yet.
Jälgi
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square

Kodukord