Lingid

E-kool.ee keskkond

Nutisport.eu

Õppematerjalid

Prangli saare raamatukogu

Prangli kooli tunnijaotusplaan

"Preagune koolimaja on ehitatud 1900. aastal ja täidab omaülesandeid ka käesoleval

ajal. Endisest vallakoolist sai Prangli Saarte Algkool, alul 4-,hiljem 6-klassiline..."

Kihnu Veeteed sõidugraafik

Kas saarele saab?

1/5