Dokumendid

Prangli Põhikooli dokumendid

Prangli Põhikooli arengukava

Prangli Põhikooli põhimäärus

Prangli Põhikooli vastuvõtu ja tingimuste kord

Üüri ja teenuste hinnad

Õppekava üldosa

"Preagune koolimaja on ehitatud 1900. aastal ja täidab omaülesandeid ka käesoleval

ajal. Endisest vallakoolist sai Prangli Saarte Algkool, alul 4-,hiljem 6-klassiline..."

Ainekavad

Covid-19 tegutsemisjuhis koolis

1/5