Koolipere

1/2
Õpilased

Prangli põhikooli õpilased

Õpetajad

 

Prangli põhikooli õpetajad

 

Hoolekogu

Prangli põhikooli hoolekogu

Koolipere

Meie missioon

Prangli Põhikooli missiooniks on aidata kaasa isikupärase, arengule motiveeritud, muutustele avatud, tolerantse inimese kujundamisele kvaliteetse hariduse, valikainete, huvitegevuse ja traditsioonide kaudu.

Meie visioon

Prangli põhikool on individuaalset ja saare traditsioonilist elulaadi toetavatõpikeskkonda pakkuv haridusasutus, mis tagab igale õpilasele konkurentsivõimelise hariduse ja toimetuleku elus.